Jeg har 50 % kommunalt drifttilskudd. Jeg vil derfor behandle alle typer lidelser som er aktuelle. Behandling og opptrening etter operasjoner og behandling av barn og unge vil naturlig bli først prioritert.

Fysioterapi

Moskvil Fysioterapi

Hølandsveien 3
1860 Trøgstad

Mob: 957 71 032
e-post: bmoskvil@frisurf.no

© 2013 Kari Lund design