top of page
moskvil fysioterapi, fysioterapeut, trøgstad, bjørn moskvil,, fysikalsk behandling ,opptrening, slitasje, opptrening, livskvalitet

Jeg har 50 % kommunalt drifttilskudd. Jeg vil derfor behandle alle typer lidelser som er aktuelle. Behandling og opptrening etter operasjoner og behandling av barn og unge vil naturlig bli først prioritert.

Fysioterapi

bottom of page