top of page

Besøk RedCord sin hjemmeside her!

(Neuromuskulær aktivering)

Hva er Neurac?


Metoden kan brukes i behandling av de fleste muskel- og skjelettplager og består av spesialutviklede øvelser i RedCord slynger/tau. Målet med øvelsene er å aktivere muskulatur, gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og oppnå bedre funksjon. Metoden fokuserer på årsaken bak problemene og ikke bare symptomene. Neurac-behandling er normalt helt smertefri og uten negative bivirkninger.

Smerte forstyrrer muskelsamspillet


Forskning viser at smerte og lengre tids inaktivitet kan endre signalstrømmen mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrer muskelsamspillet, og medfører at noen muskler må overta jobben for andre og dermed blir overbelastet, stive og smertefulle. Målet med Neurac er å aktivere og styrke svekket muskulatur slik at overbelastet muskulatur avlastes og funksjonen forbedres.

Rehabiliterende og skadeforebyggende trening


Neurac slyngebehandling er en aktiv behandlingsform som krever egeninnsats. For langvarig effekt er det som regel behov for oppfølgende egentrening.

 

Neurac

moskvil fysioterapi, fysioterapeut, trøgstad, bjørn moskvil,, fysikalsk behandling ,opptrening, slitasje, opptrening, livskvalitet

Fysioterapeut Bjørn Moskvil

 

I min behandling ønsker jeg å avdekke eventuelle dysfunksjoner og legge til rette for en god opptrening. Tilnærmingen vil som regel bestå av en til en behandling/trening noen ganger, for så å ende opp i egentrening. Enten hjemme eller i treningssalen ved instituttet.

bottom of page